The Bank of East Asia

個人銀行

「轉數快 轉得多 賞更多」

轉數快  轉得多  賞更多

食完飯要夾錢過數畀朋友?

上網買野要畀錢商戶?

每個月出糧要定時交卡數、畀家用同交租?

用轉數快啦! 

只需收款人嘅流動電話號碼、電郵地址或快速支付系統識別碼,幾個步驟就可以隨時隨地進行即時免費跨行轉賬!轉數快比你想像中做到更多!


於推廣期內透過電子網絡銀行服務或BEA App流動理財用轉數快過數(每次轉賬金額不少於HK$50)次數最多者可贏取︰


Arrow

第1名:潮流電玩遊戲機 (價值HK$2620;推廣期內1名)

Arrow

其後200名:HK$100 百貨公司禮券 (推廣期內200名)

了解更多「轉數快」詳情

如何使用轉數快轉賬

如何於BEA App 流動理財使用小額轉賬「轉數快」

立即下載BEA App

如何登入流動理財服務


推廣期由即日起至2019年7月31日及須受條款及細則約束。