The Bank of East Asia

保險,強積金及信託

聯絡我們

強制性公積金行政中心

香港九龍觀塘觀塘道418號
創紀之城五期東亞銀行中心32樓
服務時間:   星期一至星期五 由上午9時至下午5時45分     
    (公眾假期除外)

東亞(強積金)熱線

(由東亞銀行(信託)有限公司運作)

電話:   (852) 2211 1777
傳真:   (852) 3608 6003
電郵:   BEAMPF@hkbea.com
服務時間:   星期一至星期五 由上午9時至下午6時
    星期六 由上午9時至下午1時
    (公眾假期除外)
 

客戶意見

 

強積金查詢表格

 

更新個人資料

 
客戶意見   強積金查詢表格   更新個人資料  
    請留下你的聯絡資料