The Bank of East Asia

批發銀行

中小企貸款

東亞支持中小企的營商每刻!有東亞「貸融易」系列,中小企貸款so easy! 「貸融易」系列提供有抵押及無抵押貸款服務,利用數據輔助的信用評級,簡化審批程序,大大縮短批核時間。與專人聯絡了解最適合自己生意需要的貸款產品!

  與專人聯絡  

 

  與專人聯絡  

                                   借定唔借? 還得到先好借!