The Bank of East Asia

個人銀行

新/升級客戶專享:流動理財 即用即賞

全新/升級客戶迎新HK$100獎賞

 

單一個東亞手機銀行(BEA Mobile) 讓你一手全面理財!

而家無論喺分行定東亞手機銀行成功開戶/升級賬戶後一個月內完成以下指定項目,即可體驗既安全又簡易的理財生活,更賞你現金HK$100

 

指定項目

迎新獎賞

首次登入東亞手機銀行                                                                             

示範

HK$100

 

 立即下載並使用東亞手機銀行贏取獎賞!

 

App Store   Google Play

  

推廣期由即日起至2024年6月30日及須受條款及細則約束。

 

熱線︰(852) 2211 1321