The Bank of East Asia

個人銀行

新/升級客戶專享:流動理財 即用即賞

全新/升級客戶迎新獎賞高達現金HK$150 !

電子理財 一用多賞 HK$150!

 

單一個東亞手機銀行(BEA Mobile) 讓你一手全面理財!

 

而家無論喺分行定東亞手機銀行成功開戶/升級賬戶後一個月內完成以下指定項目,即可體驗既安全又簡易的理財生活,更賞你現金高達HK$150

 

指定項目

迎新獎賞

首次登入東亞手機銀行                                                                             

示範

HK$100

以「轉賬」功能轉賬1次*

示範

HK$50

* 合資格交易金額為HK$10,000或以下。

 

 

   立即下載並使用東亞手機銀行贏取現金高達HK$150!  

 

                                                                  App Store   Google Play

 

 

 

推廣期由即日起至2024年3月31日及須受條款及細則約束。

 

熱線︰(852) 2211 1321