The Bank of East Asia

个人银行

新/升级客户专享:流动理财 即用即赏

全新/升级客户迎新HK$100奖赏

 

简单一个东亚手机银行 (BEA Mobile)让你一手全面理财!

现在不论在分行或东亚手机银行成功开户/升级账户后一个月内完成以下指定项目,即可体验既安全又简易的理财生活,更赏你现金HK$100

 

指定项目

迎新奖赏

首次登入东亚手机银行                                                                              

示范

HK$100

  

立即下载并使用东亚手机银行赢取奖赏!

 

App Store   Google Play

  

推广期由即日起至2024年6月30日及须受条款及细则约束。

 

热线︰ (852) 2211 1321