The Bank of East Asia

个人银行

楼宇按揭服务

按揭计划

物业转按

安老按揭推广

 

 

物业转按

 

 

安老按揭推广

住宅物业估价

按揭计算机

网上按揭申请

 

住宅物业估价

 

 

按揭计算机

 

 

网上按揭申请

 

置业保险

参考资料库

 

置业保险

 

 

参考资料库

 

 

 

 

 

 

 

     

第三者转介按揭申请的重要事项:

东亚银行有限公司(东亚银行)只会接受东亚银行认可的第三者转介的按揭申请,而该认可的第三者并不会向按揭申请人就该按揭申请收取任何费用。如有查询,请致电按揭热线3608 8686。

 借定唔借?还得到先好借!