The Bank of East Asia

个人银行

东亚银行手机程式

BEA App

优化功能,提升用户体验

BEA App流动理财带来一系列功能,让你轻松处理日常交易,加上全新更个人化的版面设计,操作更简单直接,贴心配合你理财需要。

热门功能﹕


立即下载 BEA App,一手全面理财!

App Store   Google Play

 

 

支援操作系统

  • iOS 版本10.0或以上
  • Android 6.0或以上

 

 

 

 

启动流动理财示范